• Philippine Time:

Archive for the ‘BSP Advisory’ Category


BSP Advisory

Advisory on Bank Fees for Deposit Accounts – BSP

The Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP) advices the public on the different fees and charges that a deposit account might incur. May be charged if the minimum monthly Average Daily Balance(ADB) has not been met for at least 2 consecutive months The depositor has been notified 60 days prior to imposition of maintenance fees The amount […]

Learn More

BSP Advisory

Safeguard Your Automated Teller Machine (Atm) Account/card And Personal Identification Number (Pin)

Avoid giving or entrusting your ATM account/card and PIN to others because this may create more financial trouble. It would be difficult to monitor the deposits to your account and the withdrawals made by the person to whom you have given your ATM card and PIN. Acreditor may withdraw more than the amount that you […]

Learn More

BSP Advisory

Gusto mo bang mag-deposito sa bangko?

Kung ganon, tandaan ang mga sumusunod: Mga Bangko lamang angt pinahihintulutan ng batas na tumanggap ng deposito mula sa publiko. Makipag-transaksyon lamang sa loob ng tanggapan o opisina ng mga bangko at sa kanilang mga empleyado. Mag-ingat sa mga bangko na nagbibigay ng napakataas na interes sa deposito o kaya ay mga mamahaling regalo tulad […]

Learn More

RD GROUP OF COMPANIES

Our excellence in performance has earned recognition in the different industries we operate.
We have 48 widely diversified business units and operations that span in the Philippines, Indonesia, Papua New Guinea, Netherlands and United States.