• Philippine Time:

Gusto mo bang mag-deposito sa bangko?

  • BSP Advisory ,

Kung ganon, tandaan ang mga sumusunod:

  • Mga Bangko lamang angt pinahihintulutan ng batas na tumanggap ng deposito mula sa publiko.
  • Makipag-transaksyon lamang sa loob ng tanggapan o opisina ng mga bangko at sa kanilang mga empleyado.
  • Mag-ingat sa mga bangko na nagbibigay ng napakataas na interes sa deposito o kaya ay mga mamahaling regalo tulad ng kotse, libreng biyahe, at iba pa, upang makakuha ng deposito
  • Itago ang katibayan ng deposito gaya ng passbook o “libreta de banco,” kopya ng “deposit slip,” at sertipiko o katibayan ng “time deposit” sa isang ligtas na lugar.
  • Tanging deposito sa bangko ang nakaseguro ng hanggang P500,000 sa Philippine Deposit Insurance Corporation

Para sa mga karagdagang katanungan, maari kayon makipag-ugnayan sa mga sumusunod:

BSP Link: http://www.bsp.gov.ph/downloads/primers/Deposit.pdf

RD GROUP OF COMPANIES

Our excellence in performance has earned recognition in the different industries we operate.
We have 48 widely diversified business units and operations that span in the Philippines, Indonesia, Papua New Guinea, Netherlands and United States.